Praca na kontrakcie czy umowa o pracę w sektorze IT - co wybrać?Praca w sektorze IT to obecnie jedna z najbardziej perspektywicznych ścieżek kariery. Jednym z ważnych czynników wpływających na decyzję dotyczącą zatrudnienia jest rodzaj umowy. W Polsce najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia w sektorze IT są umowa o pracę i umowa zlecenie. Przyjrzyjmy się, jakie są różnice między pracą na kontrakcie a umową o pracę w sektorze IT i które z rozwiązań jest korzystniejsze dla pracownika.

Umowa o pracę w sektorze IT

Umowa o pracę w sektorze IT to standardowa forma zatrudnienia, która przewiduje podpisanie umowy na czas określony lub nieokreślony z pracodawcą. W ramach umowy o pracę pracownik ma zagwarantowane liczne prawa, takie jak płatne urlopy, składki na ubezpieczenia społeczne czy wynagrodzenie za czas choroby.

Korzyścią wynikającą z umowy o pracę jest też możliwość uzyskania stałego, pewnego dochodu. Pracownik ma zapewnioną stabilność zatrudnienia i jasno określone warunki współpracy z pracodawcą. Dodatkowo, w przypadku umowy o pracę pracodawca zazwyczaj pokrywa koszty szkoleń i kursów, co pozwala na rozwój kariery zawodowej.

Praca na kontrakcie - co to jest

Praca na kontrakcie w sektorze IT to umowa cywilnoprawna, która przewiduje współpracę między pracownikiem a pracodawcą na zasadach określonych w umowie. W przypadku pracy na kontrakcie pracownik zazwyczaj otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz może liczyć na dodatkowe korzyści, takie jak niezależność w wyborze projektów czy elastyczność w planowaniu pracy.

Pracując na kontrakcie, pracownik ma również większą swobodę w kształtowaniu swojej kariery zawodowej. Może samodzielnie wybierać projekty, w których chce brać udział, oraz rozwijać swoje umiejętności w określonych obszarach.

Które rozwiązanie jest korzystniejsze?

Które rozwiązanie jest korzystniejsze dla pracowników IT - umowa o pracę czy praca na kontrakcie? To pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wybór formy zatrudnienia powinien być dostosowany do indywidualnych preferencji każdej osoby. Jednakże, warto wziąć pod uwagę trendy rynkowe, które mogą wpłynąć na wysokość wynagrodzenia.

Według Raportu płacowego Hays IT Contracting 2023, na przestrzeni minionego roku stawki oferowane kontraktorom IT wzrosły średnio o 14 proc. Oznacza to, że praca na kontrakcie może przynieść większe zarobki niż umowa o pracę. Jednak, należy pamiętać, że praca na kontrakcie wiąże się z większym ryzykiem, brakiem stabilności zatrudnienia oraz potrzebą samodzielnego dbania o składki na ubezpieczenia społeczne.

edług danych z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2023, na przestrzeni minionego roku stawki oferowane kontraktorom IT wzrosły średnio o 14%. Największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25-35%, dotyczyły m.in. developerów C/C++ i PHP, administratorów baz danych oraz specjalistów SAP. W przypadku umowy B2B, pracownik ma większą niezależność, ale zobowiązany jest do opłacania składek ZUS, co zmniejsza jego wynagrodzenie netto.

Z drugiej strony, umowa o pracę daje stabilność zatrudnienia i jasno określone warunki. Według tego samego raportu, stawki dla programistów pracujących na umowę o pracę wynoszą od 12.000 zł do 35.000 zł brutto/msc na UoP i 13.000-38.000 zł na B2B. Jednakże, w przypadku umowy o pracę, pracodawca ponosi koszty składek ZUS, co oznacza, że część wynagrodzenia zostaje potrącona.